JANUAR 2016

Månedens gjenstand for januar 2016

Eksamensvitnesbyrd - 
Kjell Dobkes (1923 – 1943)
Kjell Dobkes ble født i Oslo den 18. februar 1923 som ett av to barn til Rachel (f. Prusan) og Moses Dobkes. De var begge født i Vilnius i 1888. Rachel var kommet til Norge som tobakkarbeiderske i 1901. Moses, som var tidligere rektor ved en folkeskole i Vilnius, kom til landet i 1921. Rachel og Moses drev Frukt- og Cigar forretningen R. Prusan & Co i Rosenkrantz gate 16 i Oslo.

Kjell vokste opp på Majorstua i Oslo. I 1942 var han gymnasiast. Den 26. oktober ble han og faren Moses arrestert i sitt hjem i Suhmsgate 3b og innsatt på Bredtveit. To dager senere ble de overført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. Den 26. november 1942 ble begge deportert med DS Donau til Stettin og derfra til utryddelsesleiren Auschwitz. Ved ankomst ble Moses Dobkes sendt rett i gasskammeret. Kjell ble tatt ut til arbeid og sendt til satellittleiren Golleschau, hvor han gikk til grunne i mars 1943.
Eksamensvitnesbyrd
Kjell Dobkes (1923 – 1943)
Eksamensvitnesbyrdet fra 1939 er en gave til museet fra Kjells søster, Lilly Neuburger, som døde i 2011.
Share by: