DET JØDISKE ÅRET

«Det jødiske året - Alt til sin tid»
Jødisk liv gjennom tidene er nært knyttet til feiringen og markeringen av den ukentlige Shabbat og de mange fest- og helligdager som utspiller seg gjennom året. Disse dagene og aktivitetene som knytter seg til dem er nøye beregnet etter den jødiske kalenderen, og de danner for mange et viktig bakgrunnsteppe for hva det vil si å leve og identifisere seg som jøde.

Utstillingen viser de enkelte fest- og merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger. Her vil man få mye ny kunnskap om tradisjonenes religiøse og historiske bakgrunn. Det legges også vekt på å vise hvordan det jødiske året har blitt – og fortsatt blir – feiret av jøder som lever i Norge i dag.

En egen samtidsvegg gir gjennom 20 intervjuer med norske jøder i ulike aldre et viktig innblikk i hvordan norske jøder opplever å leve i Norge i dag og om forholdet til de jødiske tradisjoner. 
Share by: