FORSKNING

Forskning
Forskning er en av museets grunnpilarer. Egenproduserte utstillinger starter med innsamling og forskning på materialet før det presenteres. Ved siden av forskning som grunnlag for senere utstillinger driver museet til enhver tid egne forskningsprosjekter selv og deltar i større prosjekter med andre institusjoner i inn- og utland.
Share by: