VENN AV MUSEET

Venn av museet
Vil du være venn av Jødisk Museum i Oslo?
 
Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo ble etablert i 2004. Museet åpnet offisielt i 2008 og er et levende museum og kultursenter som tilbyr kunnskap om og forståelse for norsk jødisk historie og kultur, tradisjoner og identitet. Museet inneholder permanente og skiftende utstillinger, arrangerer kultur- og filmaftener. Med bred kunnskapsformidling virker museet som brobygger mellom det jødiske miljø og storsamfunnet. Jødisk Museum i Oslo ser det som en spesielt viktig oppgave å ta i mot skoleklasser til undervisning om jødisk liv, historie og kultur.
 
Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo er opprettet med det formål å aktivt støtte og skape interesse for museets virksomhet. Foreningen arbeider for å skaffe midler og støtte Jødisk Museum i Oslo økonomisk og yte praktisk bistand i gjennomføringen av museets ulike arrangementer. Venneforeningen ble stiftet høsten 2005 og har i dag nærmere 600 medlemmer. Foreningen er en selvstendig økonomisk enhet som disponerer egne midler i samsvar med sine vedtekter og har siden etableringen gitt museet økonomiske bidrag og gaver for betydelige beløp.
 
Venneforeningen utgir et nyhetsbrev to ganger i året med informasjon om museets aktiviteter og arrangementer. I 2010 ble Jødisk Filmklubb etablert som Venneforeningens eget kulturtilbud. Filmklubben har som formål å vise filmer relatert til den jødiske verden.

Vi inviterer deg til å bli medlem av Venneforeningen for Jødisk Museum i Oslo.
 
Pris for medlemsskap per år:
Enkeltmedlem               kr. 200,-
Studenter                      kr. 100.-
Familiemedlemsskap    kr. 300,-
Bedriftsmedlemsskap    kr. 1.000.-
 
Bli medlem av venneforeningen ved å sende: Ønsket abonnement, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til post@jodiskmuseumoslo.no.
Share by: