MUSEETS FORMÅL

Museets formål
Jødisk Museum i Oslo (JMO) er en selvstendig stiftelse som samler, bevarer, forsker på og formidler pålitelig kunnskap om jødisk liv og historie i Norge. Museet forvalter en nasjonal kulturarv og er etablert i en forhenværende synagoge i Calmeyers gate.

JMO skal skape engasjement og nysgjerrighet overfor jødisk historie, religion og tradisjoner. Jødisk Museum i Oslo er i dag en levende møteplass som samler ulike befolknings- og aldersgrupper omkring jødisk kultur før og nå. 

JMO er pr. i dag tildelt et viktig samfunnsoppdrag overfor skolene og i det pågående arbeidet mot antisemittiske holdninger i samfunnet. 
Share by: