Holocaust og krigshistorie

Holocaustdagen 2018: Undervisningsopplegg og byvandring
Den 27. januar hvert år markeres den internasjonale Holocaustdagen. I forbindelse med Holocaustdagen 2018 inviterer HL-senteret og Jødisk Museum i Oslo skoleelever over hele landet til å minnes ofrene for nazistenes folkemord ved å jobbe med sitt lokalmiljø eller med kart for å lete frem historier knyttet til det norske Holocaust i sin del av landet.

Under finnes ressurser til et seksdelt undervisnings-opplegg hvor de enkelte deler kan brukes uavhengig av hverandre:
Hefte: Hva hendte i Norge? Shoah og de norske jødene
Heftet gir et konsentrert innblikk i hva den jødiske befolkningen i Norge ble utsatt for under den tyske okkupasjonen 1940-1945. 

Tekstene og bildene er hentet fra eller knytter seg opp mot utstillingen «Husk oss til livet - jødiske skjebner 1940-1945», som i sin helhet kan besøkes i Jødisk Museum. Heftet kan brukes i seg selv, eller som for- og/eller etterarbeid i forbindelse med et besøk.


Dokumentarfilm: Husk oss til livet 
Dokumentarfilm produsert av Jødisk Museum i Oslo. Et møte med norske jøder som høsten 1942 ble øyevitner da deres nære familiemedlemmer ble arrestert. For flere av dem er dette første gang de snakker om sine opplevelser og om livet etter Holocaust.

Lengde: 28 minutter

Filmen er tilgjengelig via nrk.no fram til 19. januar 2019: Husk oss til livet
Share by: