SEPTEMBER 2017

Månedens gjenstand for september 2017

Lærebok i hebraisk
Nora Ida Kraast (1923 – 2006)

Nora Kraast ble født i Kristiania (Oslo) som eldste datter av maler og fyrbøter Adolf Kraast (f. 1890 i Latvia) og hustru Rakel Lea (f. Meirowitz, 1894 i Kristiania). Hun vokste opp på Grünerløkka i Oslo, gikk middelskole på Foss og senere Oslo Handelsgymnas, hvor hun var avgangselev våren 1942. Noras far, Adolf ble arrestert den 26. oktober 1942 og deportert med transportskipet Donau en måned senere. Han ble drept i Auschwitz den 1. desember samme år. Nora, søsteren Bertha (f. 1925) og moren Rakel klarte å flykte til Sverige, og overlevde Holocaust. Etter krigen var Nora tilknyttet Forsvarsdepartementet som fullmektig til hun gikk av med pensjon i 1990. Hun giftet seg aldri og døde i Oslo i 2006.

    Foto: Læreboken i hebraisk fra 1927 har tilhørt Nora Kraast og en gave til museet fra Egil Bodd
Foto: Nora Kraast som avgangselev ved Oslo handelsgymnas, våren 1942
Share by: