Pressekonferanse

Pressekonferanse 27. november 2015
27. november 2015 var det pressekonferanse på Jødisk Museum i Oslo. Statsminister Erna Solberg og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne la fram en politisk erklæring mot hatefulle ytringer. Det var Erna Solbergs ønske at pressekonferansen skulle finne sted her på museet, blant annet grunnet museets betydning i arbeidet mot antisemittisme.

Share by: