PÅGÅENDE PROSJEKTER

Pågående prosjekter
De siste årene har forskning rundt Holocaust i Norge og antisemittisme stått sentralt for museet, ikke minst som grunnlag for utstillingen «Husk oss til livet» (2012). Lærerverktøyet «Antisemittisme før og nå» (2017) inneholder flere dybdeartikler utviklet spesielt for denne nettressursen. Forskningsprosjektene har også berørt innvandring, integrering, idrettsliv og militærtjeneste.

Ved siden av rene forskningsprosjekter er museets historikere engasjert i mikroforskning. Dette gjelder særlig ved utarbeidelsen av biografiene til snublestein.no, men også i veiledning av forfattere, filmskapere, lærere og andre, samt hjelp til slektsforskere.

«Jewish Cultural Heritage» - bilateralt samarbeid mellom Norge og Polen 2013-2017»
Sammen med HL senteret, Jødisk Museum Trondheim, Falstadsenteret og Det Europeiske Wergelandsenteret deltar museet i flere prosjekter med Museum of the History of Polish Jews i Warszawa (Polin). Selve hovedprosjektet ble tildelt EUs kulturminnepris for 2017. JMO og Polin-museet gjennomfører følgende prosjekter:

-  «Bente og Alexander» - en dokumentarfilm om jødisk identitet i Norge og Polen med utgangspunkt i et polsk-norsk ektepar.
-  «To the North, From shtetls to fjords» en nettutstilling om jødisk innvandring fra polske områder til Norge rundt århundreskiftet. Utstillingen tar utgangspunkt i fem familiehistorier. Utarbeidet etter studieturer og arkivsøk i Polske og Norske arkiver.
-  «Norwegian and Polish rescuers» - et prosjekt hvor det gjennomføres kvalitative intervjuer i Norge og Polen knyttet til redning og flukt. Fluktprosjektet avsluttes med en konferanse i Riga høsten 2017.

«Flukt og redning»
Et pågående prosjekt om flukt og redning 1942-1943. Resultatene vil presenteres i en dokumentarfilm og en bok i løpet av 2018.

«Antisemittisme i Norge»
Et forskningsprosjekt som bygger videre på arbeidet med nettressursen «Antisemittisme - før og nå» . Prosjektet skal resultere i en bok.
Share by: