AUGUST 2017

Månedens gjenstand for august 2017

Segl
Isak Julius Samuel (1902 – 1942)
Isak Julius Samuel ble født i Freudenberg, Tyskland som sønn av Samuel Samuel (1862-1935) og hustru Ida (f. Weil, 1868). Han tok artium i Trier og studerte senere ved flere Jeschiva – talmudiske læresentra, før han ble ordinert som rabbiner i Berlin i 1929. Året etter giftet han seg med Henriette Pollak (f. 1907 i Berlin).

Samme år ble han tilbudt stillingen som rabbiner i Oslo. Her kom også parets tre barn til verden; Aron Elchanan (f. 1932), Kaja Ester (f. 1933) og Amos (f. 1939). Under tiden som rabbiner for det Mosaiske Torssamfund i Oslo lærte Samuel seg flytende norsk. Han publiserte også en mengde hefter og artikler om judaisme, samt oversatte flere av Henrik Wergelands dikt til tysk.

Den 9. september 1942 ble Samuel arrestert av tysk sikkerhetspoliti og overført til Grini. Herfra ble han deportert med skipet Monte Rosa den 20. november 1942. Den 16. desember samme år ble Isak Julius Samuel drept i Auschwitz. Hans kone og barn klarte å flykte til Sverige, og overlevde således Holocaust.
Foto: Seglet, som har innskriften JS, er en gave til Jødisk Museum i Oslo fra Samuels datter, Ester Samuel-Cahn.
Foto: Julius Samuel ca. 1930 (JMO)
Share by: