Markering 26. oktober 2017: 75 år siden arrestasjonen av jødiske menn

Markering 26. oktober 2017: 75 år siden arrestasjonene av jødiske menn i Norge

Bilde over: familien Seligmann, 1924.

Den 26. oktober 1942 ble et stort antall jødiske menn og gutter over 15 år arrestert i Norge. Kvinnene ble pålagt meldeplikt, og en lov som inndro alle jødenes eiendeler til fordel for den norske stat, ble offentliggjort samme dag som arrestasjonene fant sted. 26. oktober 2017 vil Jødisk Museum i Oslo markere at det er 75 år siden arrestasjonene.

Program:
Foredrag ved dr. Laurence Sherr: Suppressed Music and Art During the Nazi Era
Som del av forsøket på å utrydde det jødiske folk, søkte nazistene også å utslette den jødiske kulturen. Laurence Sherr gir et innblikk i undertrykkelsen av jødiske kunstnere under Holocaust.  Foredraget vil holdes på engelsk.

Musikalsk innslag ved Audun Sandvik: Framføring av dr. Sherrs solo cello-komposisjon
Stykket Elegy and Vision for cello er skrevet til minne om Sherrs bror Edwin, oppkalt etter deres tante Edith, hvis liv gikk tapt i Auschwitz.

Foredrag ved Dag Kopperud: Seligmanns – Historien om en forsvunnen norsk familie
Jødisk Museums samlingsforvalter foredrar om den norsk-jødiske familien Seligmann fra Oslo, som ble deportert i 1942 og utslettet med Holocaust.

Sted: Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b
Tid: 26. oktober 2017 kl. 18.00
Inngang: Gratis, påmelding til liv@jodiskmuseumoslo.no eller telefon: + 47 22 20 84 00Program in English:
Lecture by Dr. Laurence Sherr: Suppressed Music and Art During the Nazi Era
As part of the attempt to eradicate the Jewish people, the Nazis sought to wipe out Jewish culture. Laurence Sherr gives an insight into the suppression of Jewish artists during the Holocaust. The lecture will be held in English.

Musical performance by cellist Audun Sandvik: Elegy and Vision for solo cello by Dr. Sherr
Elegy and Vision was written in memory of Sherr's brother Edwin, named for their Aunt Edith, whose life was lost in Auschwitz.

Lecture by Dag Kopperud: Seligmanns - The story of a missing Norwegian family
The Jewish Museum's collection manager talks about the Norwegian-Jewish family Seligmann from Oslo, who was deported in 1942 and wiped out in the Holocaust. 
The lecture will be held in Norwegian.

Place: Oslo Jewish Museum, Calmeyers gate 15b
Time: October 26, 2017 at 18:00
Entrance: free, registration to liv@jodiskmuseumoslo.no or via phone: + 47 22 20 84 00
Share by: