SEPTEMBER 2016

Månedens gjenstand for september 2016

Kong David
Ordenen «Kong David» ble innstiftet i 1924 av Jødisk Ungdomsforening (JUF) som var grunnlagt i 1909.

I følge vedtektene skulle ordenen utdeles til dem som i særlig grad hadde gjort seg fortjent ved arbeide i foreningen. Ordenen ble utdelt i tre grader: Storstjerne, Kommandør og Ridder. Den første som ble utnevnt til Storstjerne var Aron Grusd (1891-1979) som i 1919 hadde tatt initiativ til å danne paraplyorganisasjonen Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund (SJUF). Den siste utdeling av ordenen fant sted i 1993. Ordenskapitlet ble besluttet nedlagt i 2006, da JUF ikke lenger eksisterte som forening.

«Ben-Chaim» medaljen fra slutten av 1950-tallet ble kun utdelt på SJUFs sommerleir i Danmark noen få ganger. Den var i utgangspunktet kun ment som en «morro-medalje» til utøvere som hadde utmerket seg i ulike aktiviteter som foredrag, dans og sport (eller også til en som hadde deltatt oftest i den høyst frivillige morgengymnastikk). Medaljen ble meget populær, selv om det altså var en kortvarig ære å motta den.
Ridderordenen Kong David og Ben-Chaim medaljen er en gave til museet fra Ronny K. Røed
Foto: SJUF-leir på Dragsholm slott i Sjælland, Danmark 1957
Share by: