OKTOBER 2015

Månedens gjenstand for oktober 2015

Førerkort - 
Isak Meyer Bersohn (1902 – 1943)
Isak Meyer Bersohn ble født i Kristiania i 1902 som eldste sønn av David Heimann Bersohn (f.1863 i Litauen) og Rosa (f. Friedlander). Etter endt teoretisk og praktisk hagebruksskole utdannet han seg til gartner. Familien flyttet etterhvert til Jevnaker der faren David drev en tøyforretning. Moren Rosa ble fra slutten av 1920-tallet innlagt på psykiatrisk hjem. Hun var av ukjent grunn ikke registrert som jøde og døde på Ingeborgrud i Nes kommune i 1946. Isak, broren Markus (f.1904) og faren David ble alle arrestert den 26. oktober og sendt til Berg via Bredtveit. Isak og Markus ble deportert med Donau 26. november 1942. David med Gotenland den 24. februar 1943. Alle ble drept i Auschwitz.
Førerkortet til Isak Bersohn har nummer 5656 og er utstedt ved Vestopland politikammer den 12.oktober 1933. Det er en gave til museet fra Rolf Theil, som selv fant førerkortet da han skulle rehabilitere sitt hus på Jevnaker. Det hadde åpenbart blitt plassert i en sprekk i veggen, mest sannsynlig av Isak Bersohn selv, i forkant av arrestasjonen den 26. oktober 1942.
Share by: