OKTOBER 2014

Månedens gjenstand for oktober 2014

J.U.F.s håndballag 1964/65
Jødisk Ungdom Forening (J.U.F.) ble stiftet i Kristiania 1909. Foreningen startet tidlig opp med sosialt arbeid. I 1920-årene ved innsamlinger for ukrainske jøder og for tysk-jødiske barn; i 1930-årene deltok foreningen i hjelpeaksjoner for wienerbarna som kom til Norge i 1938; i mars 1940 for finske barn og etter krigen for jøder i Displacements-leirene i Tyskland. Med turnpartiet våren 1917, ledet av Mendel Bernstein, var idrett tatt opp på programmet. Sportsutvalget arrangerte ulike konkurranser, blant annet i ski, friidrett, terrengløp og tennis. Foreningens medlemmer deltok også i internasjonale jødiske konkurranser, ved skirennene under makkabiaden i Zakopane i 1933 og i Banca Bystrica i Tsjekkoslovakia i 1936.

Etter krigen var det ikke rekrutteringsgrunnlag for organisert idrettsvirksomhet i større målestokk. En mindre idrettsgruppe var i virksomhet på begynnelsen av 1960-tallet; den drev vesentlig med håndball. Resultater ble det imidlertid så som så med, noe daværende angrepspiller på J.U.F.s håndballag, Rolf Kirschner erindrer: I sesongen 1964-65 meldte vi på et lag i Oslo Håndballkrets, bare det å få sammen 10 spillere var en nesten umulig oppgave. Vi måtte melde oss inn som et idrettslag åpent for alle, det ble ingen eksterne påmeldinger. Trente i lånte gymhaller og fikk 0 poeng, tapte alle kamper, men hadde de fineste draktene i serien.
På bildet av J.U.F.s håndballag sesongen 1964/65 ser vi øverst fra venstre: Kent Plavnik, Petter Pintzov, Bernt London, Rolf Kirschner og Jan Sender. Nederst fra venstre: Alex Schrager, Peter Beck, Morten Gutman, Fredy Plavnik og Erik Buchmann.
Share by: