NOVEMBER 2015

Månedens gjenstand for november 2015

Gullklokke - 
Lea Ganz (1903 – 1942)
Lea Ganz ble født i Kristiania i 1903 som ett av fem barn til Hans Lauritz (Heimann Lesser) Smith (f. 1877 i Litauen) og Sara (f. Oster, 1877 i Litauen). Faren Hans, som var kommet til Norge som 16-åring i 1893, var kjøpmann. Familien drev en liten frukthandel i Kristian IVs gate i Oslo. Den 31. juli 1931 giftet Lea seg med Markus Ganz (f. 1898 i Litauen). Sammen fikk de barna Charles (f. 1932) og Fanny (f. 1934). I kjølvannet av arrestasjonene av de mannlige jødene 26. oktober 1942, klarte Markus å flykte til Sverige. Lea og barna ble hentet av det norske statspolitiet den 26.november og deportert med DS Donau til Stettin og derfra videre til utryddelsesleiren Auschwitz. Alle tre ble drept ved ankomst.
Gullklokken, som har tilhørt Lea Ganz, er en gave til museet fra Berit Louise Bjørnsen. Hennes bestemor fikk overdratt klokken av Lea kort tid før Statspolitiet nådde frem til leiligheten i Olaf Schous vei 17 i Oslo.
Share by: