MARS 2016

Månedens gjenstand for mars 2016

Notehefte, Slagerkonkurranse 1931 - 
Julius Abrahamsen (1906 – 1999)
Julius Abrahamsen ble født i Trondheim som ett av elleve barn til Salomon (1877-1938) og Mirjam (1878-1974) Abrahamsen. Foreldrene hadde begge innvandret fra Litauen mot slutten av 1800-tallet. Salomon slo seg raskt opp som en ledende handelsmann i Trondheim, og kjøpte allerede i 1912 Krambugaten 9 hvor han åpnet sin første klesforretning. Alle barna ble gitt en god utdannelse. Julius avla eksamen ved Norges Tannlegehøyskole i 1935. Han var imidlertid også en habil slagerkomponist. I 1934 ble han ansatt som fast huskomponist ved Einar Roses teater, Scala. Her komponerte han en rekke melodier, ofte i samarbeid med revyforfatterne Finn Bø og Per Kvist.

I 1940 reiste Julius til Sverige, og derfra videre til USA hvor han etter hvert kom seg til Little Norway i Canada. Her tjenestegjorde han som tannlege under hele krigen. Seks av hans brødre tjenestegjorde også i de allierte styrker under krigen. Etter krigen slo Julius Abrahamsen seg ned i Canada for godt. Han døde i Ontario i 1999 i en alder av 93 år.
Notehefte, Slagerkonkurranse 1931
Noteheftet «Vi er glade sjeler» med musikk av Julius Abrahamsen og tekst av Per Kvist er en gave til museet fra Britt Ormaasen.
Familien Abrahamsen på skitur i mars 1935. Julius nr. 2 fra venstre. Bildet er utlånt fra Jødisk museum Trondheim
Share by: