DESEMBER 2016

Månedens gjenstand for desember 2016

Tippa Rubinstein
Tippa Rubinstein ble født i Kristiania den 4. september 1919 som yngst av syv barn til Moses Krupp og hustru Mina (f. Becker). Moren Mina døde allerede i 1932. Tippa var hjemmeværende og pleiet sin syke far i oktoberdagene 1942, da anslaget mot de mannlige jødene fant sted. Etter at hennes far og fire brødre ble arrestert, flyktet Tippa til Sverige. Noen dager senere ble søsknene Isak (f. 1905), Sara (gift Weinstock, f. 1909), Leopold (f. 1911), Hermann (f. 1913) og Bernhard (f. 1916) deportert med Donau til havnebyen Stettin og derfra til utryddelsesleiren Auschwitz. Faren Moses ble overført fra Berg fangeleir til Bredtveit fengsel den 10. desember og deportert med skipet Gotenland 25. februar 1943. Alle ble drept. Av den store familien overlevde kun Tippa og broren Israel Krupp (1908-1991).

Etter krigen livnærte Tippa seg som forretningsdrivende. Hun var også en habil tennisspiller og porselensmaler. I 1969 giftet hun seg med David Rubinstein (1913-1984). Paret hadde ingen barn. Tippa døde i Oslo i 2012, 92 år gammel.
Menorahen, som er en imitasjon av Menorahen avbildet på Titusbuen i Roma, ble gitt Tippa av broren, Israel Krupp, og er en gave til museet fra Tippa selv.
Foto: Tippa og Kong Olav V ved utdelingen av gardens ur, ca. 1985. Det var Tippas mann, David rubinstein som i 1959 initierte utmerkelsen av Gardens ur. Gardemedaljen i gull deles ut for edel dåd, det vil si at kandidaten har satt liv og/eller helse på spill for kongehuset, Hans Majestet Kongens Garde eller personell med tilknytning til HMKG (Foto utlånt av Rønnaug Louise Halden).
Share by: