DESEMBER 2014

Månedens gjenstand for desember 2014

Diplom tildelt Dagfinn Bernstein (1928 -2001)
Dagfinn Bernstein ble født i Oslo den 22. januar 1928 som yngste barn av Mendel Bernstein (f. 1890 i Malmø) og Elise (f. Kazerginsky, 1890 i Oslo). I november 1942 flyktet han sammen med sin mor til Sverige, hvor han etter hvert begynte på Det Norske Gymnasium i Uppsala. Lærerne ved gymnasiet var norske flyktninger, blant dem også en jødisk (Oscar Mendelsohn). I løpet av årene 1942 til 1945 ble til sammen 197 studenter uteksaminert fra Det Norske Gymnasium i Uppsala. Dagfinn Bernstein utdannet seg senere til ingeniør, og var fra 1959 ansatt i NRK Fjernsynet (fra 1962 som leder for Fjernsynets Plan- og anleggsavdeling). I årene 1965-67 og 1967-69 var han henholdsvis visepresident og president i Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund.
Dagfinns bror, Ernst Sigmund Bernstein (f. 1922) ble deportert 26. november med Donau og omkom i Auschwitz. Foreldrene og to andre søsken overlevde.
Diplomet ble tildelt Dagfinn Bernstein som stevnedeltager på friidrettens dag i Berga, Sverige den 26.-27. august 1944.

Les mer om norske jøders innsats i idretten i utstillingen «Heia Jødene – En utstilling om idrettsglede og integrasjon»
Share by: