HOLOCAUST I NORGE

Hva hendte i Norge? Shoah og de norske jødene
Heftet gir et konsentrert innblikk i hva den jødiske befolkningen i Norge ble utsatt for under den tyske okkupasjonen 1940-1945. Tekstene og bildene er hentet fra eller knytter seg opp mot utstillingen “Husk oss til livet – jødiske skjebner 1940-1945”, som i sin helhet kan besøkes i Jødisk Museum.
Share by: