HEIA JØDENE!

«Heia Jødene! - en utstilling om idrettsglede og integrasjon»
Til Grunnlovsjubileet 2014 ønsket Jødisk Museum i Oslo å bidra med en utstilling som kunne fremstå som et illustrativt motstykke til den harske lovformuleringen i Grunnlovens §2 fra 1814, som inneholdt følgende passus: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» Sett fra et jødisk ståsted ga Grunnloven fra 1814 med andre ord ingen egentlig grunn til å «feire» den, 200 år i etterkant.
 
På en humoristisk, men også realistisk måte valgte vi derfor å feire det §2 ville avvise: en jødisk tilstedeværelse i Norge. Denne gang valgte vi tilstedeværelsen på det mest alminnelige og «norske» vis – nemlig i friluftslivet og i idretten.

Utstillingen «Heia jødene!» viser innledningsvis hvordan de jødiske immigrantene som slo seg ned i Norge tok til seg norsk natur og norske friluftsvaner. Dernest trekker vi frem de mange som ble aktive idrettsutøvere. Jødene i Norge, om enn så liten minoritet, kom til å delta i svært mange idrettsgrener, ofte med gode plasseringer. Jødisk idrettsinnsats i Norge er lite kjent, og utstillingen gir et bilde av både «enerne» og av bredden i norske jøders idrettsdeltakelse fra tidlig 1900-tall og frem til i dag. Vår tid representeres blant annet av kjente navn som ishockey-keeper Jørn Goldstein og den internasjonalt kjente golfspilleren Suzann Pettersen.
Share by: