Foredrag og film: Talentene vi mistet

Foredrag og film: Talentene vi mistet
TID
27. nov. 2016, kl. 14.00

STED
Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

BILETTER
Gratis

PÅMELDING
liv@jodiskmuseumoslo.no
Om den norsk-jødiske skuespilleren Ida Rothmann v/historiker og samlingsforvalter ved museet, Dag Kopperud.

Visning av utdrag fra filmen Det drønner gjennom dalen fra 1938. I denne klassiske arbeiderfilmen ser vi den unge norsk-jødiske skuespillerinnen Ida Rothmann, som ble arrestert og deportert 26. november. I filmen opptrer dessuten Martin Linge, mannen som ga sitt navn og liv til Linge-kompaniet, men som også var utdannet skuespiller. Det vises også klipp fra filmen By og land – hand i hand (1937).

Arrangementet gjennomføres to ganger, kl. 14.00 og kl. 18.00.

26. november er datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge under 2. verdenskrig. I år har Jødisk museum i Oslo valgt å ramme inn denne dagen med en litteraturkveld den 24. november og en foredrag- og filmdag 27. november.
Share by: