Foredrag: The Origins of Life and Language in Kabbalah

Foredrag: The Origins of Life and Language in Kabbalah
TID
18. mars 2015, kl. 18.00

STED
Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

BILETTER
50,-

PÅMELDING
post@jodiskmuseumoslo.no / Tlf. 22 20 84 00
The Origins of Life and Language in Kabbalah
Foredrag ved dr. Gabriel Levy

Kabbalah, den jødiske mystiske retningen med middelalderske røtter, har de siste årene fått mye oppmerksomhet, både blant jøder og ikke-jøder. Hva er kabbalah egentlig, og hva er det som gjør det så appellerende også i dag?

Dr. Gabriel Levy vil beskrive kabbalahs opprinnelse og utvikling, samt stille spørsmål om hvorvidt kabbalah kan gi mening fra et moderne, sekulært perspektiv.

Gabriel Levy er førsteamanuensis ved NTNU. Han fikk sin doktorgrad fra University of California i 2007, og begynte i sin stilling ved NTNU i 2012. Hans forskning fokuserer på kognitiv religionsvitenskap og språkfilosofiske tilnærminger til religion generelt og jødedommen spesielt. Se www.gabriellevy.no for mer informasjon.
Share by: