Foredrag: Kvinners erindringer fra et jødisk liv i Nord-Afrika

Foredrag: Kvinners erindringer fra et jødisk liv i Nord-Afrika


I boken Out of North Africa: Sephardic Women's Voices tar Nina Lichtenstein for seg erindringene til jødiske kvinner som forlot Nord-Afrika fra 1950-tallet og fremover. Hun sporer deres sefardiske kulturarv, rolle som kvinner og opplevelse av å leve i eksil.
Videre lager hun rom for deres fortelling i den større sammenheng innen jødisk historie, samt i det mer generelle verdensbildet av folkeforflytning i moderne tid. I foredraget vil Dr. Lichtenstein fortelle litt om hvordan dette temaet ble del av hennes forskningsinteresse, og gi et historisk perspektiv for opplevelsene og de bøkene til de sefardiske forfatterne hun tar for seg. Hun vil også snakke om hva som opptar forfatterne i deres verk samt lese noen korte utdrag.

Dr. Lichtensteins bok Out of North Africa: Sephardic Women's Voices, utgitt i 2017, vil være til salgs i museumsbutikken. 

Dr. Nina B. Lichtenstein er født og oppvokst i Oslo, og er forsker, lærer, blogger og forteller. Hun har bodd i USA siden midten av 80-tallet, med perioder i Frankrike og Israel. Hennes doktorgrad fra University of Connecticut i fransk litteratur fokuserer på marginalisering av jøder i og etter livet i Nord Afrika og kvinnelige, frankofone forfattere. Hun er Research Associate ved The Hadassah Brandeis Institute i Waltham, Massachussetts. Hun arbeider nå med to nye prosjekter, romanen "Requiem for a Jewish Son" og essaysamlingen "That’s Funny, You Don’t Look Jewish". 

Sted: Jødisk museum i Oslo, Calmeyers gate 15 b
Dato/tid: 8. november 2017 kl.18.00
Inngang: museumsbillett
Share by: