Foredrag 26 oktober

75 år siden arrestasjonen av norske jøder i Norge
Den 26. oktober 1942 ble de fleste jødiske menn og gutter over 15 år arrestert i Norge. Kvinnene ble pålagt meldeplikt, og en lov som inndro alle jødenes eiendeler til fordel for den norske stat ble offentliggjort samme dag som arrestasjonene fant sted. 26. oktober 2017 vil Jødisk Museum i Oslo markere at det er 75 år siden arrestasjonene.

dr. Laurence Sheer holdt foredraget: Suppressed Music and art during the Nazi Era. Dette var som en del av forsøket på å utrydde det jødiske folk, søkte nazistene også å utslette den jødiske kulturen. Laurence Sherr gir et innblikk i undertrykkelsen av jødiske kunstnere under Holocaust. Musikk ved Audun Sandvik: Framføring av dr. Sherrs solo cello-komposisjon
Stykket Elegy and Vision for cello er skrevet til minne om Sherrs tante Edith, hvis liv gikk tapt i Auschwitz.

Link til foredraget finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=_YhRu_XvDL8

Foredrag ved Dag Kopperud: Seligmanns – Historien om en forsvunnen norsk familie
Jødisk Museums samlingsforvalter forteller om den norsk-jødiske familien Seligmann fra Oslo, som ble deportert i 1942 og utslettet med Holocaust.

Link til foredraget finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=qg66rsA8LsY

Bilde øverst: Familien Seligmann, 1924.

Tusen takk til Knut A. Dyvik som filmet foredragene for oss. 


Share by: