ENGELSK NOVEMBER 2017

Månedens gjenstand for november 2017

Lommeleksikon  

Richard Seligmann ble født i Hamburg som ett av seks barn til Natalie og Sally Seligmann. Han kom til Norge i 1905. Richard var utdannet i oversjøiske huder og garvestoffer, og det var innenfor dette området han bygget opp sin forretningsvirksomhet, først i Kristiania, deretter som disponent for Finn Ruuds Garveri på Jessheim. I 1927 etablerte han tidsskriftet «Lær, sko og skinn», et fagblad for hele sko, garveri og skinnbransjen. I 1941 var Richard Seligmann initiativtaker og opphavsmann til opprettelsen av et norsk sko-museum i 3 etasje i Norsk Teknisk Museums planlagte nybygg på hjørnet av Thorvald Meyers gate og Sannergata. Richard Seligmann giftet seg i 1913 med Luise Benvenida Heilbut (f. 1893 i Hamburg). 

De fikk fire barn, hvorav to, Hans (f. 1914) og Margit (f. 1918) døde av lungetuberkulose på begynnelsen av 1930-tallet. Den 26. oktober 1942 ble Richard og hans to gjenlevende sønner, Erik (f. 1916) og Rolf (f. 1920) arrestert av norske statspolititjenestemenn og innsatt på Bredtveit fengsel. To dager senere ble de overført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. Den 26. november 1942 ble hele familien Seligmann, inkludert Richards kone Luise og hennes foreldre, Julius og Rosalie Heilbut (som hadde kommet som flyktninger fra Tyskland til Norge i 1938), deportert med transportskipet Donau til Stettin, og derfra til utryddelsesleiren Auschwitz. 

Richard, Luise og hennes foreldre ble myrdet i gasskammer den 1. desember 1942. Erik og Rolfs dødsdatoer er ukjent. Lommeleksikonet med fortegnelse over norske skofabrikker, garverier og lærfabrikker, ble utgitt av tidsskriftet «Lær, sko og skinn» v. Richard Seligmann i 1941. Det er det første norske leksikon for skobransjen, og er en gave til museet fra Alf Bjørnar Luneborg.  
Foto: Lommeleksikon, en gave til museet fra Alf Bjørnar Luneborg.  
Foto: Richard og Hans, 1915
Share by: