SYNAGOGEN

Synagogen - jødenes gudhus
Synagogen i Trondheim er verdens nordligste synagoge. Bygget var opprinnelig en jernbanestasjon – den første i Trondheim – som ble kjøpt opp av Det mosaiske trossamfunn i 1924, og innviet i 1925. På det tidspunktet hadde DMT Trondheim over 300 medlemmer. Under andre verdenskrig ble synagogen og samfunnshuset konfiskert av okkupasjonsstyrkene og brukt til forlegning. Det ble gjort mye skade på interiøret, og synagogen måtte gjennom en omfattende reparasjon før den kunne tas i bruk igjen høsten 1947.
Share by: