SKATTEJAKT (3-4)

1. - 4. trinn:
Skattejakt i Jødisk Museum
Tema: jødedom, jødiske tradisjoner og høytider
• Varighet: 75 min
• Spesielt relevant for KRLE

Hvorfor feirer jøder pesach? Hva gjør man på chanuka? Og hvordan feires purim? Dette er noen av spørsmålene som elevene får svar på gjennom undervisningsopplegget “Skattejakt i Jødisk Museum!”.

Skattejakten er et undervisningsopplegg hvor det legges opp til læring gjennom aktivitet og lek. Elevene går på jakt etter gjenstander i utstillingen “Alt til sin tid”, en utstilling om jødiske høytider. Gjennom å finne, beskrive, prøve og lære om bakgrunnen for gjenstandene, får elevene kjennskap til sentrale religionshistoriske skikkelser og aspekter ved jødisk religion, tradisjoner og ritualer.

Målsettingen med undervisningsopplegget er å bidra til økt innsikt i og forståelse av hva det vil si å leve et jødisk liv, både kulturelt og religiøst. Vi tilpasser undervisningen til det enkelte trinn.

Undervisningsopplegget er relevant for kompetansemålene for KRLE etter 4. trinn:
• fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen
• samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider
Share by: