SHABBAT SHALOM

1. - 4. trinn: Shabbat Shalom!
• Tema: jødiske høytider og tradisjoner
• Varighet: 75 min
• Spesielt relevant for KRLE

Hva er en høytid? Hvorfor feires shabbat? Og hvordan ser et shabbatsbord ut? Dette er noen av spørsmålene elevene får svar på gjennom undervisningsopplegget Shabbat Shalom!

Shabbat Shalom er et undervisningsopplegg som ved å ta utgangspunkt i barnas egne begreper om hverdag og høytid og de forventninger som knyttes til disse, kaster lys over shabbat og et utvalg jødiske høytidsdager. 

Syn, hørsel, smak, berøring og luktesans tas i bruk gjennom en aktivitetsfylt økt. Berøringsskjermer, gjenstander og musikk gjør Shabbat Shalom til et spennende og stimulerende tilbud – en god introduksjon til jødisk kultur og religion.

Målsettingen med undervisningsopplegget er å bidra til økt innsikt i viktige aspekter ved et norsk-jødisk familieliv, og samtidig få kjennskap til hvordan ritualer og tradisjoner tilpasses en moderne virkelighet.

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene for 1.-4. trinn:
• samtale om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, Tora-lesing, matregler og høytider.
• gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til jødedommen.
Share by: