SHABBAT

Shabbat
Shabbat er den viktigste helligdagen i jødedommen. Når andre hellig- og festdager faller på Shabbat er Shabbaten «vertskap», den andre gjest. Shabbat-ritualene har da forrang. Helligdagen innledes fredag kveld, i det solen går ned, og varer til solen går ned lørdag kveld. Shabbat er tradisjonelt et døgn for hvile, studere Tora, synge, gå i synagogen og være sammen med familie og venner.
Share by: