Nettressurs om antisemittisme

Nettressurs om antisemittisme lanseres i september 2017
Jødisk Museum lanserer i september 2017 en nettressurs om antisemittisme, utviklet til bruk for elever og lærere i ungdomsskole og videregående skole.

Ressursen, med navn ”Antisemittisme – før og nå”, anlegger både et historisk og et samtidig perspektiv. Åtte hovedtekster, med tilhørende fordypningstekster, kildeutdrag, illustrasjoner og oppgaver, skal gi elever kunnskap om antisemittismens former i ulike tidsepoker. Dagens situasjon blir særskilt belyst. Formålet er å skape refleksjon rundt fenomenet, for slik å sette elever (og andre) i stand til å gjenkjenne og dermed kunne ta avstand fra antisemittiske utsagn og holdninger.

Nettressursen inneholder også korte filmintervjuer med norsk-jødisk ungdom og med faghistorikere. Filmene tar opp identitet og mangfold knyttet til det å være ung jøde, men belyser også hvordan antisemittisme kan oppleves av den enkelte. Faghistorikerne analyserer antisemittismen ut fra sine spesielle kompetansefelt.

Nettsidens innhold er knyttet opp til kompetansemål i Læreplanen for Kunnskapsløftet.

I forbindelse med lanseringen av ressursen, inviterer Jødisk Museum på ettermiddagen den 19. september 2017 til en lanseringskveld med foredrag og presentasjon av ressursen. Du kan allerede nå melde deg på lanseringen ved å sende en e-post til liv(at)jodiskmuseumoslo.no.
Share by: