KOSHER

Kosher
Kosher brukes om mat som er i henhold til de jødiske spisereglene, kashrut. Grunnprinsippene står i Toraen, og senere rabinske diskusjoner og avgjørelser for hva som er tillatt mat (kosher) og forbudt mat (taref), baserte seg på disse budene. En av hovedreglene er at melk og kjøtt skal holdes fra hverandre. Denne regelen baserer seg på 2. Mosebok 23,19 hvor det står at det er forbudt «å koke et kje i morens melk».

Kjøtt fra pattedyr som både har kløyvde hover og tygger drøv, er lov. Gris er ikke tillatt. Det er også forbudt å spise skalldyr, blodmat, rovdyr, insekter og krypdyr.

Mat som kan spises til både måltider som inneholder kjøtt, og måltider som inneholder melk kalles parve. Det er mat som eksempel fisk, frukt, egg og grønnsaker
Share by: