Foredrag: Bjarte Bruland om Holocaust i Norge

Bjarte Bruland: Holocaust i Norge

Bjarte Bruland utga i mai 2017 boken "Holocaust i Norge" på Dreyer forlag. Boken er et resultat av et inngående forskningsarbeid over flere år, og tar for seg den antijødiske politikken i Norge fra landet ble okkupert av det nazistiske Tyskland i 1940 frem til frigjøringen 8. mai 1945. Boken retter fokus på hvordan registreringene, arrestasjonene og deportasjonene av jødene i Norge ble gjennomført, og hvordan overgriperne samhandlet med hverandre. Et hovedsynspunkt i fremstillingen, er at de store aksjonene mot jødene var nær koplet til den økende motstanden mot okkupasjonsmakten og Quisling-regimet. De nasjonalsosialistiske makthaverne hevdet at jødene stod bak en sammensvergelse mot ”den germanske rase” og nasjonalsosialismen, og at de dermed trakk i trådene bak alle Hitler-Tysklands fiender.

Hvilke aktører og institusjoner fungerte som pådrivere for den antijødiske politikken i Norge? Hvilket medansvar hadde Nasjonal Samling, norsk politi og norsk byråkrati for arrestasjonene og deportasjonene? Hva nytt forteller Brulands bok oss om den antijødiske politikken i Norge under den tyske okkupasjonen? Den 13. september inviterer Jødisk Museum i Oslo til samtale mellom Bjarte Bruland og historiker Kjetil B. Simonsen.

Dato og tid: 13. september 2017 kl. 18.00
Sted: Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b
Inngang: museumsbillett
Share by: