FINN CHAI-ENE

5. - 7. trinn:
Finn chai-ene - Skattejakt i Jødisk Museum
Tema: jødedom, jødiske tradisjoner og høytider
• Varighet: 75 min
• Spesielt relevant for KRLE

Hva er grunnen til at mange jøder bygger løvhytter under høytiden sukkot? Hvorfor feirer jødene pesach? Og hva gjør man på chanuka?

Chai-jakten er et undervisningsopplegg hvor det legges opp til aktiv læring gjennom lek. Elevene får utdelt hvert sitt skattekart og går på jakt etter symbolet “Chai”. Ved hver “Chai” er det aktiviteter hvor barna lærer om jødiske symboler, helligdager og religionshistoriske skikkelser. Når elevene har funnet alle “Chai-ene” er oppdraget utført.

Symbolet «chai» er satt sammen av to hebraiske bokstaver og betyr liv. Dette er et viktig symbol i jødisk kultur og historie, og står for mye av det museet ønsker å formidle: jødisk liv før og nå.

Målsettingen med undervisningsopplegget er å bidra til økt innsikt og forståelse av hva det vil si å leve et jødisk liv, både kulturelt og religiøst. Begreper og ritualer levendegjøres fra et jødisk perspektiv og settes inn i en moderne virkelighet.

Undervisningsopplegget vil dekke disse kompetansemålene for KRLE for 5.-7. trinn:
• forklare jødisk kalender og tidsregning, og beskrive jødiske høytider og sentrale ritualer
• forklare hva Tanach, Tora og Talmud er, og samtale om sentrale jødiske fortellinger
Share by: