Erkjentlighetsprisen for 2015

Erkjentlighetsprisen for 2015
Stiftelsen UNI besluttet i sitt styremøte i oktober 2015 å tildele Jødisk Museum i Oslo Erkjentlighetsprisen for 2015.

I pressemeldingen står det blant annet:
«Jødisk Museum gjør et fantastisk arbeid i å sikre at det norske folk aldri glemmer sin fortid. En viktig bevisstgjøring som fortsatt er høyst aktuell i bevaring av de verdiene det norske samfunn er tuftet på.»
Se stiftelsens hjemmeside for mer informasjon: www.stiftelsen-uni.no
Share by: