BAT CHAJIL

Bat Chajil
I Norge er det slik at jenter blir bat chajil når de er rundt 15 år. Bat chajil betyr verdifull datter, og er en nyere religiøs overgangsrite for ortodokse jødiske jenter. Festen oppsto som et supplement til bat mitzva-feiringen, men feires ikke av alle ortodokse og tradisjonelle menigheter. Bat chajil kan minne om konfirmasjon. Seremonien arrangeres ofte for flere jenter samtidig, og ofte på en søndag. Den kan også holdes på en sabbat, men da helst utenfor den vanlige tiden for gudstjenestene.

I forkant av selve seremonien har jentene gjennomgått lengre tids undervisning i jødisk tradisjon og jødisk lov. Det er en slik undervisningstime denne videoen viser.
Share by: