Å LEVE SOM JØDE I NORGE I DAG

Det jødiske året - Alt til sin tid
Jødisk liv gjennom tidene er nært knyttet til feiringen og markeringen av den ukentlige Shabbat og de mange fest- og helligdager som utspiller seg gjennom året. Feiringen av disse dagene er nøye beregnet etter den jødiske kalenderen og de danner et viktig bakgrunnsteppe for hva det vil si å leve og identifisere seg som jøde.

Utstillingen viser de enkelte fest- og merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger. Her vil man få mye ny kunnskap om levende tradisjoner, religiøs og historisk bakgrunn. Det har også blitt lagt vekt på å vise hvordan det jødiske året har blitt – og fortsatt blir – feiret av jøder som lever i Norge i dag.

En egen samtidsvegg vil gjennom 20 intervjuer gi et viktig innblikk i hvordan norske jøder opplever å leve i Norge i dag og om forholdet til egne tradisjoner. Selv om intervjuene er gjort før vinteren og vårens diskusjon om antisemittisme dukket opp i media, vil besøkende i utstillingen oppleve at spørsmålene og dilemmaene veves inn i denne debatten.
Share by: