Ny bokutgivelse ved Jødisk Musem

Ny bokutgivelse ved Jødisk Museum
I år er det 100 år siden forfatteren og kulturarbeideren Eva Scheer ble født. Hennes karriere og litterære utgivelser aktualiseres igjen når Forlaget Press og Jødisk Museum i Oslo nå gir hennes historier ut på ny. Boken Jødiske fortellinger. Fra shtetl til Grünerløkka lanseres 11. juni.

Eva Scheer (1915-1999) vokste opp på Grünerløkka, men familien hennes hadde sine røtter i shtetler, jødiske landsbyer i Det russiske imperiet. Fortellinger og sagn fra gamlelandet ble ofte fortalt på kjøkkenet til Evas bestemor Golde, og var vinduer inn til den jiddishe kulturen familien kom fra.

26. november 1942 ble bestemoren og mange andre av Evas familiemedlemmer deportert til Auschwitz og drept. Selv hadde Eva blitt fraktet til svenskegrensen. Flere år senere begynte Scheer å skrive ned bestemorens fortellinger, den sterkeste forbindelsen hun hadde til den jiddishe kulturarven som nær var blitt utslettet av Holocaust, og formidlet dem til et stort norsk publikum. «Hvis jeg har kunnet være med på å redde den minste lille smule av dette, har jeg ikke levet forgjeves», sa hun.
Det er et utvalg av disse fortellingene Forlaget Press og Jødisk Museum i Oslo nå løfter frem igjen og utgir som Jødiske fortellinger. Fra shtetl til Grünerløkka.

Boken fås kjøpt i museumsbutikken i Calmeyers gate.

Eva Scheer er også en sentral del av utstillingen «Kvinner i jiddish kultur», som vises i Jødisk Museum i Oslo i perioden 14. juni-16. august 2015.

Utgivelsen er støttet av Fritt Ord og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Share by: