En fantastisk kveld på museet!

En fantastisk kveld på museet!
Over 150 personer møtte opp for å høre Birgit Rimstad fortelle om sin nye bok «Unge tidsvitner.» De fikk høre innlegg av historikerne Mats Tangestuen og Einhart Lorenz, tidsvitne Leif Grusd og forfatter Birgit Rimstad.
Flere av de intervjuede var også til stede.
Gyldendal hadde tatt med mange bøker. Alle ble solgt, og Birgit skrev navnet sitt mange ganger den kvelden.
Museets historiker, Mats Tangestuen, roste Birgits grundige arbeid.
Leif Grusd, mangeårig frivillig medarbeider ved museet, fortalte om egen flukt og om samarbeidet med Birgit. Han er en av de 14 som får sin historie presentert i boken.
Gerd Golombek (f. Philipson) holder opp boken hun er med i.
Share by: