Foredrag: Anti-jødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige under krigen: hvordan og hvorfor

Foredrag: Anti-jødiske holdninger i det norske eksilmiljøet i Sverige under krigen: hvordan og hvorfor?
TID
13. okt. 2016, kl. 18.00

STED
Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

BILETTER
50,-

PÅMELDING
liv@jodiskmuseumoslo.no
Foredrag ved historiker Mats Tangestuen, faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo.

I august 1944 sendte sjefen for de norske politistyrkene i Sverige ut et rundskriv til sjefene i de over 15 politisoldatleirene rundt om i landet. I rundskrivet ble de respektive lederne bedt om å påse at jødiske soldater ikke ble sjikanert. Han hadde nemlig fått flere meldinger om at så hadde skjedd.
Over 1200 jøder flyktet fra Norge til Sverige under krigen. Tidlig i 1943 utgjorde de nesten ti prosent av de norske flyktningene som da hadde ankommet Sverige. I forhold til fordeling i alder og kjønn skilte de seg fra resten av eksilmiljøet ved stor aldersspredning og en overvekt av kvinner.
En oppblomstring av en antijødisk stemning i eksilmiljøet kan spores i arkivmaterialet og enkelte beretninger. Hvordan manifesterte dette seg? Finnes det noen forklaringer og kom det noen motreaksjoner?
Share by: