Foredrag: Forfatter Øystein Løvseth – Jøde i Tyskland, flyktning i Norge

Foredrag: Forfatter Øystein Løvseth – Jøde i Tyskland, flyktning i Norge
TID
15. feb. 2017, kl. 18:00

STED
Jødisk Museum i Oslo, Calmeyers gate 15b

BILETTER
Gratis

PÅMELDING
post@jodiskmuseumoslo.no / 22 20 84 00
Få biografier har vært skrevet om de norske jødiske familiene. De få som kom hjem etter andre verdenskrig hadde mer enn nok med å overleve fra dag til dag, fratatt alt de eide. Samtidig var smerten for mange den gang for stor til å gå inn i.
Gjennom egne undersøkelser og et privat familiearkiv har Øystein Løvseth nøstet opp historien til sin jødiske familie gjennom det 20. århundret. I den nylig utgitte boken beskriver han livet i Tyskland frem til familien flyktet til Norge i 1938 etter «Krystallnatten». Men krigen fulgte snart etter.


ONSDAG 15. FEBRUAR kl. 18.00 forteller forfatteren fra denne familiehistorien i Jødisk Museum i Oslo. Et større bildemateriale ledsager foredraget.

Gratis inngang
Share by: